slideshow 1

Dlaczego Jezus?

Dlaczego Jezus jest jedyną drogą do nieba? Czy Bóg wybrał sobie jedną religię, po czym postanowił zmusić wszystkich do wyznawania jej? A co z muzułmanami, buddystami, hindusami i wyznawcami jeszcze wielu innych religii? Czemu Biblia potępia inne religie? Czy Bóg jest aż tak ograniczony?

Istnieć, czy nie Istnieć?

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że powód dla którego Bóg tak bardzo nie chce, abyśmy uciekali do innych religii jest prosty – ci inni bogowie po prostu nie istnieją, a inne religie są zwykłymi mitami (1 Koryntian 8:5-6) . A bogowie, którzy nie istnieją, nie mogą przecież nikomu pomóc. Jednakże, istnieje Bóg. Jest tak samo realny jak klawiatura na której piszesz, albo krzesło na którym siedzisz. On jest jedynym Bogiem, który może Ci pomóc, komunikować się z Tobą, chronić Cię, a także zbawić Cię. I zarówno w Biblii, jak i w czasach dzisiejszych, On czynił i czyni niesamowite rzeczy, aby to udowodnić.

...mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas! A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli!   (z Księgi Jeremiasza, rozdział 2.)

Kiedy ten tekst był pisany, ludzie czcili i służyli bożkom zrobionym z drewna i kamienia. Bóg widział czym naprawdę były te bożki – drewnem i kamieniem. Ludzie oddawali swoje życia kamieniom ignorując jedynego prawdziwego Boga – tego, który ma wszelką moc.

Biblia mówi, że Bóg jest nie tylko zły, ale także zasmucony, kiedy ludzie nie zwracają się do Niego ze swoimi potrzebami. Czy możesz wyobrazić sobie swoje dziecko zachowujące się tak, jakbyś nie istniał i próbujące zatroszczyć się samo o swoje potrzeby? Co jeśli byś zadbał o to, aby Twój syn lub córka mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać i w co się ubrać, a oni wciąż nie zdawaliby sobie sprawy z Twojego istnienia? Właśnie w ten sposób ludzie ranią Boga kiedy zwracają się do innych religii. Jak myślisz, jak Bóg może się z tym czuć ?

Ponadto, Biblia mówi, że grzech sprawił, że znajdujesz się na drodze do wiecznego potępienia. Jednak Bóg zbyt mocno Cię kochał, aby pozwolić na to, aby spotkał Cię ten los. Wysłał swojego syna Jezusa, aby zajął Twoje miejsce, abyś nie tylko mógł uniknąć piekła, ale także iść do nieba. Jeśli tylko ludzie zwróciliby się do Jezusa, byliby zbawieni. Zamiast tego zwracają się do Buddy, Allaha, albo jeszcze innego boga, który oprócz tego, że nie istnieje odwraca ich uwagę od jedynego Boga, który naprawdę może ich zbawić. Bóg patrzy z żalem na ludzi, którzy odwracają się od niego ku innym bogom, czyniąc w ten sposób pierwszy krok w stronę poniesienia kary za swoje grzechy.

Chrześcijaśtwo nie powinno być klasyfikowane jako religia, ponieważ jest prawdą. Czy jest to ograniczaniem samego siebie, gdy przyjmujemy jedną rzecz za prawdę, odrzucając całą resztę? Oczywiście że nie! Jest to jedyna rozsądna rzecz jaką możemy zrobić (Psalm 14).

 

Grzech

Czy Bóg nie żąda zbyt wiele od ludzi, mówiąc, aby zwrócili się wyłącznie do Jezusa Chrystusa? Aby na to odpowiedzieć, musimy poznać powód, dla którego Jezus przyszedł. Tym powodem jest nasz grzech.

Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy (Rzymian 3:23). Nawet ateista musi to przyznać. 
Kiedy grzeszymy, nie jesteśmy w stanie się usprawiedliwić. Nie mamy prawa do żadnej rozprawy sądowej, ponieważ zarówno my, jak i Bóg wie, że jesteśmy winni. Tak jak istnieją kary za łamanie prawa na świecie, tak istnieje kara za grzech przeciwko Bogu. (Rzymian 6:23). Grzech zaś jest bardzo poważnym przewinieniem. Bóg jest tak idealny, tak święty, że nie może tolerować grzechu. Człowiek nie ma też możliwości „zapłacenia” Bogu za swój grzech (Izajasza 64:7) .

Ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy bez jakiejkolwiek nadziei powinniśmy zmierzać do jedynego miejsca, do którego grzesznicy zmierzają: piekła, albo wiecznego potępienia. Piekło jest bardzo istotną rzeczą. Nie jest to jakiś religijny mit – piekło jest prawdziwe.

Może myślisz „Bóg wcale nie jest taki dobry! Jak może wysyłać nas w ten sposób do piekła? Myślałem, że nas kocha!”.

Tutaj właśnie pojawia się osoba Jezusa Chrystusa. Bóg kocha Ciebie pomimo Twojego grzechu (Rzymian 5:8) . Nie chciałby tylko biernie przyglądać się jak kolejni ludzie trafiają do piekła za swoje grzechy. Być może Twoi rodzice mówili Ci, że nie lubią Ciebie karać, a jeśli sam jesteś rodzicem, prawdopodobnie nie lubisz karać swoich dzieci. W ten sam sposób, jak mówi Biblia, Bóg nie jest szczęśliwy kiedy musi nas wysyłać do piekła (Ezechiela 33:11). On chce, żebyśmy zwrócili się do niego i byli zbawieni.

Z tego powodu Bóg dał nam szansę na zbawienie. Pokazał nam drogę, która prowadzi do zbawienia. Zesłał swojego syna Jezusa na Ziemię, aby umarł i wziął na siebie karę, która nam się należała. Jezus zawsze był i jest Bogiem, ale kiedy żył tutaj na Ziemi, żył jako człowiek. Doświadczał wszystkiego, czego my doświadczamy jako ludzie – ludzkich uczuć, bólu, radości itp. A ponieważ Jezus nigdy nie zgrzeszył, po swojej śmierci Bóg wzbudził go z martwych (1. Koryntian 15:3-4).

Teraz, jedyną rzeczą jaką musimy zrobić, aby zupełnie WSZYSTKIE nasze grzechy były przebaczone, jest zwrócenie się do Jezusa, żeby nas zbawił (Jana 3:16). Bóg robiąc to wszystko udowodnił, że nas kocha. Okazał nam ogromną łaskę poświęcając Jezusa dla naszego zbawienia – abyśmy mogli zamiast do piekła, iść do nieba! Czy wiedząc o tym wciąż można twierdzić, że mówienie o Jezusie jako o jedynej drodze do nieba jest oznaką ograniczenia horyzontów myślowych i braku tolerancji dla wyznawców innych religii? Oczywiście, że nie! On jest jedyną nadzieją jaką mamy – w żaden inny sposób nie możemy być zbawieni. Tutaj polegają wszystkie inne religie – one nie mogą zbawić Ciebie z Twoich grzechów.

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” - Dzieje Apostolskie 4:12

Czy, jako chrześcijanie, „sądzimy” lub poniżamy innych za to, że wyznają swoje religie? Nie, my tylko mówimy ludziom prawdę – że inne religie nie mogą zbawić ludzi z ich grzechów, tylko Jezus może to uczynić.

Do góry

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer